CONTENTS    (PAST   №6   2016)

MAGNETIC CONFINEMENT

MAIN RESULTS OF THE FIRST EXPERIMENTAL CAMPAIGN IN THE STELLARATOR W7-X

N.B. Marushсhenko for the W7-X team
(p. 3-8)

annot.

TRANSPORT AND PLASMA CONTROL IN THE TJ-II STELLARATOR

F. Castejón and the TJ-II team and collaborators
(p. 9-14)

annot.

OBSERVATION OF 1…20 kHz FLUCTUATIONS IN THE URAGAN-2M TORSATRON

M.B. Dreval, R.O. Pavlichenko, A.M. Shapoval, F.I. Ozherelyev, Yu.K. Mironov, V.S. Romanov, M.M. Makhov, N.V. Zamanov and A.E. Kulaga
(p. 15-18)

annot.

ICRF–VOLUME CHARGE–ANTENNA EDGE INTERACTIONS IN THE TORSATRONS U-3M AND U-2M
Part 1. FORMATION OF A VOLUME SPACE CHARGE (VSC) OF POSITIVE IONS

V.L. Berezhnyj
(p. 19-21)

annot.

ICRF–VOLUME CHARGE–ANTENNA EDGE INTERACTIONS IN THE TORSATRONS U-3M AND U-2M
Part 2. VSC–RF ANTENNA INTERACTION

V.L. Berezhnyj
(p. 22-24)

annot.

EDGE MAGNETIC ISLAND EXCITATION IN THE U-2M TORSATRON

V.G. Kotenko, V.E. Moiseenko
(p. 25-28)

annot.

OSCILLATORY AND WAVE ACTIVITY IN THE RUNAWAY ELECTRONS FLOW

I.K. Tarasov, M.I. Tarasov, D.A. Sitnikov, V.V. Olshansky, V.M. Lystopad, N.V. Lymar, M.V. Gnidenko
(p. 29-32)

annot.

BEHAVIOR DYNAMICS OF LOW-FREQUENCY MHD-FLUCTUATIONS AND MAIN PLASMA PARAMETERS IN U-3M TORSATRON IN RF-HEATING MODE

V.K. Pashnev, E.L. Sorokovoy, A.A. Petrushenya, F.I. Ozherel’ev, D.I. Baron
(p. 33-35)

annot.

CALCULATION OF THE MAGNETIC SURFACES OF THE URAGAN-2M TORSATRON WITH ZERO CURRENT IN A SINGLE TOROIDAL MAGNETIC FIELD COIL

V.V. Nemov, V.N. Kalyuzhnyj, G.G. Lesnyakov, M.M. Kozulya
(p. 36-39)

annot.

PLASMA HEATING AND CURRENT DRIVE

BUILDUP OF PLASMA OSCILLATIONS DURING MODELING THE ELECTROMAGNETIC WAVE PROPAGATION

I.V. Pavlenko, D.A. Melnyk, M.A. Nakonechnyi, I.A. Girka
(p. 40-43)

annot.

LOWER HYBRID RESONANCE: FIELD STRUCTURE AND NUMERICAL MODELING

V.E. Moiseenko, T. Wauters, A. Lyssoivan
(p. 44-47)

annot.

FEATURES OF ACTIVE POWER DEFINITION IN HIGH-CURRENT PULSED DISCHARGE

Ya.O. Hrechko, N.A. Azarenkov, Ie.V. Babenko, D.L. Ryabchikov, I.N. Sereda, M.A. Shovkun, A.F. Tseluyko
(p. 48-51)

annot.

СYCLOTRON WAVE ABSORPTION IN D-SHAPED TOKAMAKS

N.I. Grishanov, N.A. Azarenkov
(p. 52-55)

annot.

RADIO-FREQUENCY WALL CONDITIONING FOR STEADY-STATE STELLARATORS

Yu.S. Kulyk, V.Е. Moiseenko, T. Wauters, A. Lyssoivan
(p. 56-59)

annot.

CONTINUOUS WALL CONDITIONING VHF DISCHARGE WITHOUT MAGNETIC FIELD IN A TOROIDAL DEVICE

A.V. Lozin, V.E. Moiseenko, M.M. Kozulya, E.D. Kramskoj, V.B. Korovin, A.V. Yevsyukov, L.I. Grigor’eva, A.A. Beletskii, A.N. Shapoval, M.M. Makhov, A.Yu. Krasyuk, D.I. Baron and Uragan-2M Team
(p. 60-63)

annot.

ITER AND FUSION REACTOR ASPECTS

IMPACT OF LONG-TERM SPUTTERING ON MIRROR SAMPLES FABRICATED FROM DIFFERENT KIND TUNGSTEN

V.S. Voitsenya, Zhou Zhang-jian, A.F. Bardamid, V.G. Konovalov, M.N. Makhov, I.V.  Ryzhkov, A.N. Shapoval, O.O. Skoryk, S.I. Solodovchenko, A.F. Stan’, Zhao Ming-yue
(p. 64-68)

annot.

EROSION FEATURES OF TUNGSTEN SURFACES UNDER COMBINED STEADY-STATE AND TRANSIENT PLASMA LOADS

S.S. Herashchenko, V.A. Makhlaj, O.I. Girka, N.N. Aksenov, I.A. Bizyukov, S.V. Malykhin, S.V. Surovitskiy, K.N. Sereda, A.A. Bizyukov
(p. 69-72)

annot.

SEQUENTIAL IMPLANTATIONS OF DEUTERIUM AND HELIUM IONS INTO TUNGSTEN-COATED COMPOSITE STRUCTURES

N.A. Azarenkov, V.V. Bobkov, L.P. Tishchenko, R.I. Starovoitov, Yu.I. Kovtunenko, Yu.E. Logachev, L.A. Gamayunova
(p. 73-76)

annot.

BASIC PLASMA

SUBENSEMBLE CONCEPT IN 2D MAGNETIZED PARTICLE TRANSPORT MODEL

V.I. Zasenko, O.М. Cherniak, A.G. Zagorodny
(p. 77-80)

annot.

DIRECT PARALLEL POISSON SOLVER WITH THE MULTIPLY GRID SPACING SUPPORT FOR PLASMA SIMULATION VIA PIC METHOD

D.I. Dadyka, I.O. Anisimov
(p. 81-83)

annot.

RAY TRACING ANALYSIS OF SLOW WAVE HEATING IN THE ION CYCLOTRON RANGE OF FREQUENCIES IN URAGAN-3M TORSATRON

K.K. Tretiak, D.L. Grekov
(p. 84-87)

annot.

DUST GRAINS CHARGING OF LOW TEMPERATURE DUSTY PLASMAS UNDER ION ACOUSTIC PARAMETRIC INSTABILITY ONSET

V.V. Olshansky
(p. 88-91)

annot.

EXACT RELATIVISTIC MAXWELLIAN MAGNETIZED PLASMA DIELECTRIC TENSOR EVALUATION FOR ARBITRARY WAVE NUMBERS

S.S. Pavlov
(p. 92-95)

annot.

FINITE LARMOR RADIUS EFFECTS ON TURBULENT TRANSPORT OF TEST-PARTICLES

O.M. Cherniak, V.I. Zasenko, А.G. Zagorodny
(p. 96-99)

annot.

OPTIMAL INITIAL VALUE CONTROL FOR THE MULTI-TERM TIME-FRACTIONAL DIFFUSION EQUATION

R.A. Veklych, V.V. Semenov, S.I. Lyashko
(p. 100-103)

annot.

DISTRIBUTION FUNCTION OF PLASMA PARTICLES IN AXIAL MAGNETIC AND RADIAL ELECTRIC FIELDSFOR THE TRANSVERSE INJECTION OF NEUTRAL GAS

D.V. Chibisov
(p. 104-107)

annot.

THE USAGE OF MAXWELL FRACTIONAL EQUATIONS FOR THE INVESTIGATION OF THE WAVEGUIDE PROCESSES

M.V. Maksyuta, Yu.A. Slinchenko, V.I. Grygoruk
(p. 108-111)

annot.

PLASMA DYNAMICS AND PLASMA-WALL INTERACTION

INVESTIGATION OF X-RAY EMISSION FROM HIGH-CURRENT DISCHARGES OF THE PF TYPE

E. Skladnik-Sadowska, M.J. Sadowski, K. Malinowski, W. Surala, D. Zaloga, M. Paduch, E. Zielinska, K. Tomaszewski
(p. 112-116)

annot.

TEMPERATURE DEPENDENCE OF SURFACE TOPOGRAPHY AND DEUTERIUM INTERACTION WITH A PURE α-Fe EXPOSED TO LOW-ENERGY HIGH-FLUX D PLASMA

A.V. Nikitin, G.D. Tolstolutskaya, V.V. Ruzhytskiy, I.E. Kopanets, S.A. Karpov, R.L. Vasilenko, G.Y. Rostova, N.D. Rybalchenko
(p. 117-120)

annot.

ELECTRON BEAM FORMATION AND ITS EFFECT IN NOVEL PLASMA-OPTICAL DEVICE FOR EVAPORATION OF MICRO-DROPLETS IN CATHODE ARC PLASMA COATING

A.A. Goncharov, V.I. Maslov, L.V. Naiko
(p. 121-125)

annot.

DIAGNOSTICS OF PLASMA STREAMS AND PLASMA-SURFACE INTERACTION OF ESSENTIALLY DIFFERENT DURATION OF PLASMA PULSES

A.K. Marchenko, M.S. Ladygina, Yu.V. Petrov, I.E. Garkusha, D.G. Solyakov, O.V. Byrka, V.V. Chebotarev, T.N. Cherednychenko, N.N. Aksenov, S.S. Herashchenko, S.I. Lebedev, P.B. Shevchuk, V.M. Astashinski, V.A. Makhlaj, N.V. Kulik, D.V. Yelisyeyev, V.V. Staltsov
(p. 125-128)

annot.

ALLOYING AND MODIFICATION OF STAINLESS STEELS BY POWERFUL PLASMA STREAMS

V.A. Makhlaj, N.N. Aksenov, O.V. Byrka, A.G. Chunadra, S.S. Herashchenko, S.V. Malykhin, I.F. Mikhailov, K.N. Sereda, S.V. Surovitskiy
(p. 129-132)

annot.

PLASMA ELECTRONICS

ELABORATION OF PLASMA-DIELECTRIC WAKEFIELD ACCELERATOR

I.N. Onishchenko, G.P. Berezina, K.V. Galaydych, R.R. Kniazev, A.F. Linnik, P.I. Markov, O.L. Omelaenko, V.I. Pristupa, G.V. Sotnikov, V.S. Us
(p. 133-139)

annot.

TRANSITION RADIATION OF THE MOVING POINT CHARGE IN PLASMA AS A RESULT OF THE BACKGROUND PLASMA ELECTRONS’ ACCELERATION

V.Y. Hafych, I.O. Anisimov
(p. 140-143)

annot.

JOINT WAKEFIELD ACCELERATION BY LASER PULSE AND BY SELF-INJECTED ELECTRON BUNCHES

V.I. Maslov, O.M. Svystun, I.N. Onishchenko, A.M. Yegorov
(p. 144-147)

annot.

STUDIES OF PLASMA PARAMETERS IN LOW PRESSURE DISCHARGE INITIATED IN COAXIAL WAVEGUIDE BY MICROWAVE STOCHASTIC RADIATION

V.I. Karas’, A.F. Alisov, A.M. Yegorov, I.V. Karas`, S.Yu. Karelin, I.A. Zagrebelny
(p. 148-151)

annot.

PECULIARITY OF THE CHARGED PARTICLES DYNAMICS AT THE CYCLOTRON RESONANCES

V.A. Buts, V.V. Kuzmin, A.P. Tolstoluzhsky
(p. 152-155)

annot.

DYNAMICS OF THREE WAVE STOCHASTIC DECAYS IN NONLINEAR MATTER

V.A. Buts, I.K. Kovalchuk
(p. 156-159)

annot.

NUMERICAL SIMULATION OF WAKEFIELDS EXCITATION IN THE DIELECTRIC STRUCTURE FILLED WITH INHOMOGENEOUS PLASMA

P.I. Markov, I.N. Onishchenko, G.V. Sotnikov
(p. 160-164)

annot.

NUMERICAL MODELING OF HIGH CURRENT ION BEAM TRANSPORT WITH ADDITIONAL INJECTION OF ELECTRON BEAMS IN DRIFT AND ACCELERATING GAPS OF LIA

V.I. Karas’, E.A. Kornilov, O.V. Manuilenko, V.P. Tarakanov, O.V. Fedorovskaya
(p. 165-168)

annot.

REFRACTION OF MICROWAVES IN AN INHOMOGENEOUS ROTATING PLASMA

Yu.V. Kovtun, E.V. Syus'ko, E.I. Skibenko, A.I. Skibenko
(p. 169-172)

annot.

LOW TEMPERATURE PLASMA AND PLASMA TECHNOLOGIES

ON THE SYNTHESIS AND PROCESSING OF NANOPARTICLES BY PLASMAS

Amir Mohammad Ahadi, Thomas Strunskus, Oleksandr Polonskyi, Thomas Trottenberg, Holger Kersten, Franz Faupel
(p. 173-178)

annot.

EFFECT OF DUST PARTICLES ON ELECTRON ENERGYDISTRIBUTION IN GLOW AND AFTERGLOW PLASMAS

I.B. Denysenko, N.A. Azarenkov, S. Ivko, G. Burmaka, A. Glazkov
(p. 179-182)

annot.

PROPAGATION OF ION PLASMA FLOW OF CATHODIC ARC DISHARGE IN HOLLOW CATHODE (STUDY AND THE FIRST RESULTS)

V.Yu. Bazhenov, A.M. Dobrovol’skii, O.A. Goncharov, V.O. Khomich, I.V. Naiko, V.M. Piun, I.M. Protsenko, V.V. Tsiolko
(p. 183-186)

annot.

MACROPARTICLES IN BEAM-PLASMA SYSTEMS

A.A. Bizyukov, I.О. Girka, E.V. Romashchenko, O.D. Chibisov
(p. 187-190)

annot.

MAGNETIC FIELD INFLUENCE ON THE DISCHARGE PARAMETERS OF TWO-STAGE GAS-METAL PLASMA SOURCE

S.V. Shariy, V.B. Yuferov, M.O. Shvets, V.I. Tkachov, V.V. Katrechko
(p. 191-194)

annot.

ATMOSPHERIC PRESSURE SECONDARY MICRODISCHARGE SYSTEM WITH VORTEX GAS FLOW

D.K. Hamazin, V.Ya. Chernyak, O.V. Solomenko, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, A.K. Trohimchuk, O.V. Legenchuk, V.V. Lendiel
(p. 195-198)

annot.

SPATIAL DISTRIBUTION OF CONTINUUM RADIATION FROM PLASMA OF PLANAR CAPACITIVE RF DISCHARGE IN ARGON AT 1 atm PRESSURE: PHOTOMETRIC STUDY

V.Yu. Bazhenov, S.M. Gubarev, V.V. Tsiolko, R.Yu. Chaplinskiy
(p. 199-202)

annot.

ION MOTION IN CROSSED FIELDS AND SEPARATION MECHANISM IN “ARCHIMEDES PLASMA MASS FILTER”

Yu.N. Yeliseyev
(p. 203-206)

annot.

INVESTIGATIONS OF THERMAL PLASMA OF ELECTRIC ARC DISCHARGE BETWEEN COMPOSITE Ag–C ELECTRODES

A.N. Veklich, S.O. Fesenko, M.M. Kleshich, V.F. Boretskij, Y. Cressault, Ph. Teulet
(p. 207-210)

annot.

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF VACUUM ARC Cr-O-N COATINGS IN MACRO- AND MICROSCALE

A.S. Kuprin, T.A. Kuznetsova, A. Gilewicz, G.N. Tolmachova, V.D. Ovcharenko, S.O. Abetkovskaia, T.I. Zubar, A.L. Khudoley, S.A. Chizhik, O. Lupicka, B. Warcholinski
(p. 211-214)

annot.

HIGH-VOLTAGE GAS-DISCHARGE CURRENT LIMITER-INTERRUPTER USING HIGH-DENSITY GLOW DISCHARGE

I.M. Drozd, А.I. Kuzmichev
(p. 215-218)

annot.

SPECTROSCOPY OF ELECTRIC ARC DISCHARGE PLASMA WITH ADMIXTURES OF W, Mo, Cr

A.B. Lebid, A.N. Veklich, T.A. Tmenova
(p. 219-222)

annot.

NORMAL MODE OF DC DISCHARGE IN ARGON, HYDROGEN AND OXYGEN

V.A. Lisovskiy, K.P. Artushenko, V.D. Yegorenkov
(p. 223-226)

annot.

FORMING A UNIPOLAR PULSED DISCHARGE IN NITROGEN

V.A. Lisovskiy, P.A. Ogloblina, S.V. Dudin, V.D. Yegorenkov, A.N. Dakhov
(p. 227-230)

annot.

MICROPROCESSOR OCM-003 DEVICE FOR OZONE CONCENTRATION MEASURING

S.P. Gubarev, G.P. Opaleva, V.S. Taran, M.I. Zolototrubova, Y.N. Nezovibat’ko
(p. 231-234)

annot.

A SIMPLE DATA ACQUISITION SYSTEM BASED ON ARDUINO PLATFORM FOR NON-SELF-SUSTAINED GAS DISCHARGE PLASMA DIAGNOSTICS

I.O. Misiruk, O.I. Timoshenko, V.S. Taran, I.E. Garkusha
(p. 234-237)

annot.

FEATURES OF PLASMA FORMATION FOR SNF MAGNETOPLASMA REPROCESSING AT IONIZATION STAGE

V.V. Katrechko, V.B. Yuferov, A.S. Svichkar, T.I. Tkachova, S.V. Shariy, V.O. Ilichova
(p. 238-240)

annot.

SEPARATION OF NEGATIVE HYDROGEN IONS FROM PENNING DISCHARGE WITH METAL-HYDRIDE CATHODE

I.N. Sereda, A.F. Tseluyko, D.L. Ryabchikov, E.V. Babenko, Ya.O. Hrechko, V.A. Hetman
(p. 241-243)

annot.

STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE (Cr, Al)N COATINGS DEPOSITED BY PIII&D METHOD

V.V. Vasyliev, A.A. Luchaninov, E.N. Reshetnyak, V.E. Strel’nitskij, B. Lorentz, S. Reichert, V. Zavaleyev, J. Walkowicz, M. Sawczak
(p. 244-247)

annot.

SYNTHESIS OF THIN-FILM Ta2O5 COATINGS BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING

S. Yakovin, A. Zykov, S. Dudin, N. Yefymenko
(p. 248-251)

annot.

FINAL STAGE OF CATHODE DIRECTED STREAMER PROPAGATION

O. Bolotov, B. Kadolin, S. Mankovskyi, V. Ostroushko, I. Pashchenko, G. Taran, L. Zavada
(p. 252-254)

annot.

CAVITY WITH DISTRIBUTED DIELECTRIC COATING FOR SUBTERAHERTZ SECOND-HARMONIC GYROTRON

V.I. Shcherbinin, G.I. Zaginaylov, V.I. Tkachenko
(p. 255-258)

annot.

PECULIARITIES OF PROPERTIES OF THE PULSE PLASMA JET

Yu.S. Podzirey, P.V. Porytskyy
(p. 259-262)

annot.

INEW IN DEVELOPMENT OF NEGATIVE HYDROGEN ION SOURCE WITH COMBINED DISCHARGE

A. Dobrovolsky, V. Goretskii, V. Bazhenov
(p. 263-267)

annot.

VAPORIZATION OF METALLIC MACROPARTICLES IN THE HIGH TEMPERATURE TECHNOLOGY PLASMA

A.A. Bizyukov, A.D. Chibisov, E.V. Romashchenko, Yu.E. Kolyada
(p. 268-271)

annot.

NUMERICAL SIMULATION OF NANOPARTICLES COAGULATION IN RF-DISCHARGE

O.Yu. Kravchenko, Yu.V. Yushchyshena
(p. 272-275)

annot.

PLASMA-CATALYTIC REFORMING OF ETHANOL: INFLUENCE OF AIR ACTIVATION RATE AND REFORMING TEMPERATURE

O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, I.I. Fedirchyk, V.P. Demchina, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh
(p. 276-279)

annot.

AMPLITUDE OF VORTICAL TURBULENCE IN CROSSED FIELDS IN SEPARATOR OF SPENT NUCLEAR FUEL AT OPTIMUM PARAMETERS

I.P. Levchuk, V.I. Maslov, I.N. Onishchenko, A.M. Yegorov, V.B. Yuferov
(p. 280-282)

annot.

KINETICS OF PYROLYSIS OF ETHANOL-AIR MIXTURE

O.M. Tsymbaliuk, V.Ya. Chernyak, E.V. Martysh, T.S. Donchenko, A.O. Fayzulin
(p. 283-285)

annot.

DEVELOPMENT OF COMPLEX TECHNOLOGY OF STRENGTHENING OF THIN-WALLED CUTTING TOOLS

T.S. Skoblo, S.P. Romaniuk, A.I. Sidashenko, V.S. Taran, Yu.N. Nezovibat’ko, N.N. Pilgui
(p. 286-290)

annot.

PLASMA DIAGNOSTICS

COMMENTS ON RECENT STUDIES OF HIGH-TEMPERATURE PLASMAS AT THE NCBJ IN POLAND

M.J. Sadowski, J. Żebrowski
(p. 291-296)

annot.

RECENT DEVELOPMENTS IN THE ISTTOK HEAVY ION BEAM DIAGNOSTIC

I.S. Nedzelskiy, A. Malaquias, R.B. Henriques, R. Sharma
(p. 297-301)

annot.

SPECTROSCOPY AND PROBE DIAGNOSTICS OF DC SPHERICAL GLOW DISCHARGE

V.A. Zhovtyansky, V.G. Nazarenko, R.P. Syrotyuk
(p. 302-305)

annot.

ESTIMATIONS OF PLASMA POTENTIAL AND DENSITY BY THE HEAVY ION BEAM PROBING DIAGNOSTICS ON THE URAGAN-2M TORSATRON

A.D. Komarov, A.A. Chmyga, V.V. Chechkin, L.I. Grigor’eva, G.N. Deshko, A.S. Kozachek, L.I. Krupnik, S.M. Khrebtov, S.M. Maznichenko, Yu.K. Mironov, V.S. Romanov, A.I. Zhezhera
(p. 306-309)

annot.

A NEW CONTROL UNIT FOR PROBING ION BEAM FORMING IN HIBP DIAGNOSTIC SYSTEMS

A.I. Zhezhera, A.A. Chmyga, G.N. Deshko, A.S. Kozachek, A.D. Komarov, L.I. Krupnik, S.M. Khrebtov
(p. 310-313)

annot.

THE QUALITATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF THE RF DISCHARGE PLASMA BY MEANS OF MASS-SPECTROMETRY

V.V. Hladkovskiy, B.P. Polozov, O.A. Fedorovich
(p. 314-316)

annot.

BEHAVIOR OF SUPRATHERMAL ELECTRONS AT THE URAGAN-3M TORSATRON AFTER RF HEATING OFF

N.V. Zamanov, R.O. Pavlichenko, A.E. Kulaga
(p. 317-320)

annot.