EDITORIAL BOARD

Ë╩đ└»═Đ▄╩└

N.F. Shul’ga

Editor-in-Chief

I.E. Garkusha

Assistant Editor-in-Chief

G.D. Kovalenko

Assistant Editor-in-Chief

I.╠. ╬nishchenko

Assistant Editor-in-Chief

V.A. Bilous

Assistant Editor-in-Chief

O.V. Volobuyev

Senior Executive Secretary
a.volobuyev@kipt.kharkov.ua

Series "Physics of Radiation Effect and Radiation Materials Science"

O.S. Bakai
V.S. Krasnorutskyy
O.S. ╩uprin
╠.P. Lazarev
V.V. Levenets
S.V. Lytovchenko
L.M. Lobanov
P.I. Loboda
╬.P. Maksimkin
╠. Pouchon
V.Yu. Storizhko
G.D. TolstolutskayaExecutive Secretary for the Series, vant-rm@kipt.kharkov.ua
A.A. Turkin
V.M. Fedirko
V.V. Kharchenko

Series "Nuclear Physics Investigations"

G.D. Kovalenko

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
M.I. Ayzatsky
M.P. Dikiy
I.╠. ╩arnaukhov
Yu.P. ╩urilo
V.└. ╩ushnir
L.G. Levchuk
O.V. Manuilenko
B.Z. ╠argolin
I.M. Onishchenko
I.L. SemisalovExecutive Secretary for the Series
╠. Pouchon
Yu.V. Slyusarenko
V.Yu. Storizhko
V.L. Uvarov
M.A. Khazhmuradov

Series "Plasma Physics"

I.E. Garkusha

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
M.O. Azarenkov
I.O. Anisimov
I.O. Girka
D.L. Grekov
M.B. Dreval
└.G. Zagorodny
V.└. Zhovtyansky
Yu.V. Kovtun
Yu.P. ╩urilo
V.O. ╠akhlajExecutive Secretary for the Series, makhlay@ipp.kharkov.ua
V.E. Moiseenko
I.M. Onishchenko
R.O. Pavlichenko
╠. Sadowski
D.G. Solyakov
V.I. Tkachenko
└. Hassanein

Series "Vacuum, Pure Materials, Superconductors"

V.A. Bilous

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
M.M. PylypenkoAssistant Editor of Series
└.╬. DrobyshevskayaExecutive Secretary for the Series
M.O. Azarenkov
O.V. Yefimov
V.F. ╩lepicov
G.P. Kovtun
P.E. Markovsky
Ď.╬. Prihna
S.Yu. Sayenko
└.F. Sanin
V.▓. Sokolenko
P.▓. Stoev
╠.└. Tykhonovsky
V.B. Yuferov
Mustafa Ürgen

Series "Plasma Electronics and New Methods of Acceleration"

I.M. Onishchenko

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
M.I.Ayzatsky
V.└. Buts
I.E. Garkusha
V.╠. Kuklin
Yu.P. ╩urilo
Yu.F. Lonin
V. Malka
O.V. Manuilenko
V.A. Makhlaj
└. Samarian
G.V. Sotnikov
V.I. Ďkachenko
Ď.I. Tkacho va    acting Executive Secretary for the Series
V.B. Yuferov
V.V. Yanovsky