EDITORIAL BOARD

RUSSIAN

I.M. Neklyudov

Editor-in-Chief

V.N. Voyevodin

Assistant Editor-in-Chief

I.E. Garkusha

Assistant Editor-in-Chief

A.N. Dovbnya

Assistant Editor-in-Chief

A.M. Yegorov

Assistant Editor-in-Chief

N.F. Shul'ga

Assistant Editor-in-Chief

A.V. Volobuyev

Senior Executive Secretary
a.volobuyev@kipt.kharkov.ua

Series "Physics of Radiation Effect and Radiation Materials Science"

V.N. Voyevodin

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
A.A. Ageyev
A.S. Bakai Assistant Editor for the Series
V.G. Bar'yakhtar
V.A. Belos
V.S. Vakhrusheva
V.N. Golovanov
B.N. Goshitsky
B.V. Grinyov
V.A. Gurin
V.F. Zelensky
L.I. Ivanov
O.M. Ivasishin
B.A. Kalin
N.V. Kamyshanchenko
Yu.V. Konobeyev
V.S. Krasnorutsky
Yu.P. Kurilo
L.M. Lobanov
L.S. Ozhigov
A.M. Parshin
A.P. Platonov
V.I. Pokhmursky
V.D. Rusov
V.V. Rybin
A.I. Ryazanov
V.E. Storizhko
V.E. Strelnitsky Assistant Editor for the Series
G.D. Tolstolutskaya Executive Secretary for the Series, vant-rm@kipt.kharkov.ua
A.A. Turkin
V.N. Fedirko
S.A. Firstov
V.V. Kharchenko

Series "Nuclear Physics Investigations"

A.N. Dovbnya

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
N.I.Ayzatsky
Yu.L. Bolotin
V.N. Boriskin
I.N. Vishnevsky
M.V. Vorogushin
B.B. Govorkov
I.M. Karnaukhov
Yu.P. Kurilo
V.A. Kushnir
N.I. Maslov
V.L. Morokhovskii Executive Secretary for the Series, victor@kipt.kharkov.ua
V.G. Nedorezov
I.N. Onishchenko
V.G. Papkovich Executive Secretary for the Series, papkovich@kipt.kharkov.ua
S.V. Peletminskij
Yu.N. Ranyuk
D.I. Sikora
P.V. Sorokin
V.E. Storizhko
V.L. Uvarov
M.A. Khazhmuradov
A.V. Shebeko
N.G. Shulika

Series "Plasma Physics"

I.E. Garkusha

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
V.S. Vojtsenya Assistant Editor for the Series
N.A. Azarenkov
I.O. Anisimov
I.O. Girka
D.L. Grekov
A.G. Zagorodny
G.S. Kirichenko
Yu.P. Kurilo
V.O. Makhlaj Executive Secretary for the Series, makhlay@ipp.kharkov.ua
I.N. Onishchenko
O.S. Pavlichenko
I.M. Pankratov
M.J. Sadowski
V.S. Taran
V.V. Chechkin
A. Hassanein

Series "Vacuum, Pure Materials, Superconductors"

V.A. Belous Assistant Editor for the Series
N.A. Azarenkov
A.S. Bakai
B.I. Bondarenko
G.S. Burkhanov
P.N. V'yugov
B.V. Grinyov
A.V. Gusev
V.F. Klepikov
Yu.N. Koval'
G.P. Kovtun
Yu.P. Kurilo
S.D. Lavrinenko Executive Secretary for the Series, slavrinenko@kipt.kharkov.ua
S.V. Ladokhin
S.P. Oshkadyorov
V.M. Pan
N.N. PilipenkoExecutive Secretary for the Series, mpylypenko@kipt.kharkov.ua
I.Ye. Protsenko
L.N. Rosanov
V.A. Sayenko
G.L. Saksagansky
M.A. Tikhonovsky
V.A. Finkel'
V.M. Shulayev
V.B. Yuferov
V.V. Yanovsky

Series "Plasma Electronics and New Methods of Acceleration"

A.M. Yegorov

Assistant Editor-in-Chief, Editor of Series
V.A. Buts
W. Gai
V.I. Golota
B.V. Zajtsev
V.I. Karas'
Ye.A. Kornilov
Yu.P. Kurilo
Yu.F. Lonin
I.I. Magda
V. Malka
I.N. Onishchenko Assistant Editor for the Series
V.G. Papkovich Executive Secretary for the Series, papkovich@kipt.kharkov.ua
A.A. Rukhadze
V.P. Smirnov
N.G. Shulika
V.B. Yuferov