ТЕМАТИКА ЖУРНАЛУ

ENGLISH

Журнал складається з наступних серій:

 • Фізика радіаційнних пошкоджень та радіаційне матеріалознавство;
 • Ядерно-фізичні дослідження;
 • Фізика плазми;
 • Вакуум, чисті матеріали та надпровідники;
 • Плазмова електроніка та нові методи прискорення.
 • Кожна серія має свої розділи.

  Фізика радіаційнних пошкоджень та радіаційне матеріалознавство:

   –  Фізика радіаційнних пошкоджень і явищ у твердих тілах;
   –  Фізика радіаційних та іонно-плазмових технологій;
   –  Матеріали реакторів на теплових нейтронах;
   –  Матеріали перспективних ядерних реакторів;
   –  Проблеми РАВ;
   –  Опромінювальна техніка, діагностика та методи досліджень.

  Ядерно-фізичні дослідження:

   –  Ядерна фізика та елементарні частинки;
   –  Взаємодія релятивістських частинок з кристалами та речовиною;
   –  Теорія та техніка прискорення частинок;
   –  Нові та нестандартні прискорювальні технології;
   –  Динаміка пучків;
   –  Детектори та детектування ядерних випромінювань;
   –  Лінійні прискорювачі заряджених частинок;
   –  Експериментальні методи та обробка даних;
   –  Застосування ядерних методів;
   –  Застосування прискорювачей в радіаційних технологіях.

  Фізика плазми:

   –  Фізичні основи фіизики плазми;
   –  Космічна плазма;
   –  Магнітне утримання;
   –  Дінаміка плазми та взаємодія плазми зі стінкою;
   –  Діагностика плазми;
   –  Деякі аспекти термоядерних реакторів і проєкту ІТЕR;
   –  Плазмова електроніка;
   –  Низькотемпературна плазма та плазмові технології.

  Вакуум, чисті матеріали та надпровідники:

   –  Чисті матеріали та вакуумні технології;
   –  Надпровідність та надпровідні матеріали;
   –  Фізика та технологія конструкційних матеріалів;
   –  Плівкові матеріали та покриття.

  Плазмова електроніка та нові методи прискорення:

   –  Релятивістська та нерелятивістська плазмова електроніка;
   –  Нові методи прискорення заряджених частинок;
   –  Інтегральні рівняння в теорії прискорювачей;
   –  Параметричне випромінювання;
   –  Динаміка пучків іонів;
   –  Нелінійні процеси;
   –  Електроядерний метод отримання енергії;
   –  Космічна плазма;
   –  Газовий розряд, плазмово-пучковий розряд і їх застосування;
   –  Використання та технології.