Вимоги до оформлення матеріалів
у журнал
ПИТАННЯ АТОМНОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Стаття подається у двох примірниках українською чи англійською мовою одночасно з електронною версією статті, підготовленої в форматі Microsoft Word у вигляді одного файлу. Подання статті англійською для формування англомовної версії веб-сторінки журналу - обов'язково. Крім того, необхідно представити файли малюнків та фотографій в одному з наступних форматів (jpg, tif, png), а також файл анотацій українською та англійською мовами (перед кожною анотацією - назва статті, ініціали та прізвища авторів, повна назва організації тією ж мовою, що й анотація).

Разом зі статтею надаються:

-  офіційний лист організації, де виконано роботу;

-  дозвіл на відкрите опублікування статті (тільки для авторів з України та країн СНД).

ФОРМАТ електронної версії СТАТТІ

Формат листа - А4. Поля: зліва - 2.5 см, інші - 2 см. Шрифт Times New Roman (Cyr), міжрядковий інтервал - одинарний.

Назва та підзаголовки статті набираються великими літерами, крапки в кінці заголовка не ставляться.

Назва статті, автори, назва організації та інструкція розташовуються в одну колонку. Основний текст статті розташовується у дві колонки, ширина колонки – 8.0 см, відстань між колонками - 0.5 см. Допускається розташування тексту в одну колонку, якщо в статті великі малюнки, таблиці та багато великих формул.

Малюнки та фотографії мають бути відскановані з достатньо високою роздільною здатністю та вставлені у текст статті. Наявні на малюнках та фотографіях цифри та написи повинні добре читатися. У той же час слід уникати застосування широкої колірної палітри, щоб обсяг малюнка не перевищував сотень кілобайт. Усі фізичні величини слід представляти в одиницях системи СІ а також мовою основного тексту статті.

Для запису формул та рівнянь слід використовувати вбудований редактор рівнянь.

Використання псевдографіки для підготовки таблиць не допускається.

Повний об'єм статті - трохи більше 8 ст.

Матеріал статті розташовується в наступному порядку:

Номер умовної десяткової класифікації (УДК) або (PACS): розмір шрифту 12 пт, накреслення звичайний, відступів немає, розташування зліва.

Назва статті: розмір шрифту 14 пт, накреслення жирне, відступів немає, центроване розташування.

Автори (ініціали, прізвища) та назви організацій (повна назва організації, місто, країна, електронна адреса, факс, телефон): розмір шрифту 12 пт, накреслення жирне курсивне, відступів немає, розташування центроване.

Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг до 100 слів): розмір шрифту 10 пт, накреслення звичайне, відступ першого рядку абзацу 0.5 см, розташування по ширині.

Текст статті: розмір шрифту 10 пт, накреслення звичайне, відступ першого рядка абзацу 0.5 см, розташування по ширині. Слова  повинні розділятися тілько одним пробілом. Неприпустимий пробіл після слова перед розділовими знаками. Текст набирається з застосуванням тільки знаку м'якого перенесення (знак перенесення у поєднанні з клавішею Ctrl). Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться жорсткий пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

Найменування підзаголовків першого і другого рівнів: відповідно розмір шрифту 11 і 10 пунктів, накреслення жирне, відступів немає, розташування центроване.

Підпис під малюнком: розмір шрифту 10 пунктів, накреслення звичайне курсивне, відступів немає, розташування центроване.

Формули: розмір шрифту 10 пунктів, накреслення звичайне, розташування по ширині. Нумерація формул у круглих дужках, з правого краю рядка.

Література: розмір шрифту 10 пт, накреслення звичайне, відступів немає, розташування по ширині. Заборонено посилання на неопубліковані матеріали. Кожен номер посилання повинен належати до однієї роботи. Посилання наводяться мовою оригіналу.

Схеми подання посилань:

Журнал - автори (ініціали, прізвища), назва статті, назва журналу (курсивом), рік, том, номер випуску, номери сторінок.
Приклад: І.І.
Іванов, П.П. Петров. Радіаційне розпухання сплаву NiSc // Питання атомної науки і техніки. Серія «Ядерно-фізичні дослідження». 2001, №1, с. 45-49.

Книга, препринт, огляд та ін. - автори (ініціали, прізвища), назва (курсивом), місто, видавництво, рік випуску, номери (кількість) сторінок.
Приклад: Р. Баррет, Д. Джексон. Размеры и структура ядер. Киев: «Наукова думка», 1981, с. 12-19.